Traprenovatiewinkel.nl is onderdeel van Parketcentrale.nl.

 • Prijzen: Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijziging en/of typefouten onder voorbehoud. O
 • Orderbevestiging: U ontvangt van ons een elektronische orderbevestiging. Tevens nemen wij telefonisch contact met u op om u bestelling nogmaals te bevestigen.
 • Bezorging: Bezorgtarieven zijn gebaseerd voor bezorging op de begane grond. Voor bezorging op een verdieping kunt u contact met ons opnemen. Indien er bij de bezorging omstandigheden zijn die het bezorgen ernstig kunnen belemmeren, dient u hiervan vooraf melding te maken. Wij nemen dan contact met u op voor verder overleg.
 • Kosten voor tol of veerboot worden doorberekend.
 • Afhalen: Indien u de bestelling wenst af te halen, kan dit op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur. U wordt op de hoogte gesteld zodra uw bestelling klaar staat.
 • Reserveren: Goederen kunnen tevens gereserveerd worden. Wij garanderen een prijsvast garantie van maximaal 3 maanden.
 • Betaling: Contante betaling bij levering. Per bank vooraf, het bedrag dient drie werkdagen voor aflevering op onze rekening bijgeboekt te zijn.
 • Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven eigendom van Parketcentrale.nl tot het factuurbedrag geheel en zonder enig voorbehoud is voldaan.
 • Afkoelingsperiode: Binnen 14 dagen na online bestelling heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Retouren dienen vooraf aangemeld te worden, u ontvangt van ons het retouradres.
 • Reeds aangeleverde zendingen dienen compleet, onbeschadigd en in ongeopende verpakking geretourneerd te worden. De goederen worden - tenzij schriftelijk anders overeengekomen -  uitsluitend aanvaardt binnen 7 dagen na annulering. U kunt de goederen zelf aanleveren. Indien u de goederen wenst te laten afhalen, dient u hiervoor zelf en voor eigen rekening een transporteur in te schakelen. In geval van beschadiging en/of geopende verpakkingen behouden wij ons het recht voor de retourzendingen te weigeren.
 • Verzend of bezorgkosten worden niet gecrediteerd.
 • Garantie: Op alle door ons geleverde goederen gelden de door de fabrikant opgestelde garantievoorwaarden en termijnen. De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door ons geleverde goederen. Garantieaanspraken dienen via Parketcentrale.nl kenbaar gemaakt te worden aan de fabrikant.
 • Controleplicht: U wordt geacht de afgenomen goederen te controleren op hoedanigheid, aantal, en beschadigingen. Na acceptatie van de goederen is hierop geen reclame meer mogelijk.
 • Verwerking: Parketcentrale.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor klachten welke zijn ontstaan door verwerking-, en/of montage fouten van derden.
 • Onderhoud: Onderzoekskosten voor garantieaanspraken die ontstaan ten gevolge van verkeerd of gebrekkig onderhoud worden door ons op basis van ongelijk doorberekend.
 • Klachten: In geval van klachten dient u binnen 14 dagen na het vaststellen van de klacht Parketcentrale hiervan schriftelijk of per E-mail op de hoogte te stellen. Wij nemen dan direct contact met u op en zullen de klacht al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van de fabriek komen beoordelen.
 • In alle  gevallen is het Nederlands recht van toepassing.