Mijn trap kraakt

Krakende trap herstellen.


Een krakende trap ? Wat zijn de oorzaken van een krakende trap?

De meeste houten trappen zijn gemaakt dikke vurenhouten delen. Vurenhout is een houtsoort die aan werking onderhevig is. Vaak wordt het kraken van de treden veroorzaakt door het inveren van de trede als u er op gaat staan. De trede veert iets door en bij contact met het stootbord levert dit een krakend geluid op. Dit kan zijn omdat er vuil en stofresten tussen de trede en het stootbord zitten, maar ook gebarsten verf of lijmresten kunnen een oorzaak zijn. Oude trappen zijn vaak door middel van spijkers aan elkaar verbonden. Bij beweging in de traptreden kunnen ook de spijkers kraak veroorzaken. Andere oorzaak kan zijn dat de montage van de trap aan de muur in de jaren wat speling heeft gekregen op enkele montagepunten. De trap is hierdoor als geheel minder stabiel en vervormt enigsinds bij het lopen over de trap. De houten constructiedelen kunnen hierbij door frictie kraakgeluiden laten horen.

Zal het kraken van de trap verminderen door een traprenovatie?

Indien het kraken van de trap veroorzaakt wordt door het inveren van de treden zal het plaatsen van een overzettrede verbetering kunnen geven. Indien uw oude trap overmatig kraakt is het beter vooraf goede maatregelen te nemen. Deze beschrijven we hieronder.

Wat kan ik verder doen om het kraken van de trap nog verder te verminderen?

Om het kraken van de trap te verminderen is het zaak een aantal maatregelen te nemen alvorens u tot de traprenovatie overgaat. Een aantal van deze maatregelen zijn achteraf niet meer uit te voeren.

1. De algehele constructie van de trap controleren. De trap is als geheel als constructie aan de muur verankerd. Controleer of deze verankering nog in goede conditie is. Laat iemand over de trap lopen en kijk of de trapboom langs de muur geen beweging laat zien. Ziet u hier wel beweging, dan is het zaak extra ankers aan de brengen door middel van schroeven en pluggen. Hiermee wordt de trap weer een stabiel geheel.

2. De onderlinge delen goed schoonmaken. Vaak is er sprake van verfresten, lijmresten of opgehoopt vuil tussen de houten delen van de trap. Meest voorkomend tussen de trede en het stootbord. Verwijder op deze plekken al deze resten zodat kraakgeluiden hierdoor alvast uitgesloten zijn.

3. Controleer de onderlinge delen op beweging. Laat wederom iemand de trap belopen en kijk aan de achterzijde in hoever de delen bewegen en elkaar daarbij mogelijk raken. Oude trappen zijn vaak door middel van spijkers gemonteerd, spijkers geven geen trekvaste verbinding.

4. De onderlinge delen stevig verbinden. U kun de onderlinge delen, zoals stootbord en trede, beter aan elkaar monteren door middel van schroeven. Alvorens te schroeven kunt u tussen de openingen nog een bruisende constructielijm (PU lijm) aanbrengen. Zorg dat u met een klein plamuurmes de lijm die tussen de Schroefkieren verdeelt.

Gebruik altijd schroeven die bedoelt zijn om de onderlinge treksterkte te vergroten. Dit zijn schroeven die aan de bovenzijde een kale schacht hebben. Deze schroeven zorgen ervoor dat de twee te schroeven delen goed strak tegen elkaar verbonden worden. Hiermee kunt u de stootborden en treden van de oude trap vrijwel bewegingsvij verbinden. Zijn er schroefgaten die na de montage nog in het zicht blijven (achterzijde) dan kunt u die naderhand dicht plamuren.

5. De laatste maartegelen. Doen zich kraakgeluiden voor uit delen die u niet kunt schroeven of niet bereikbaar zijn ? Vloeibare was kan hier een oplossing bieden. Houten delen die onderling langs elkaar bewegen kunnen een krakend geluid voortbrengen. Door hier vloeibare was tussen te doen vermindert de frictie en daarmee de kraakgeluiden zich. Hoe krijgt u de was ertussen ? Perslucht kan hierbij een nuttig hulpmiddel zijn. Breng de was aan en drijf deze met perslucht tussen de delen die kraken. Perslucht is in losse spuitbussen verkrijgbaar. Let wel goed op dat de was niet terecht komt op delen waar u later moet verlijmen. Er kunnen zich dan hechtings-problemen voordoen.

Alle mogelijke maatregelen zijn nu wel genomen. Als het resultaat naar wens is kunt u beginnen met het plaatsen van overzettreden. Zorg dat deze ook niet strak tegen het stootbord komen. Plaatst u nieuwe stootborden, doe dit dan na montage van de trede, zodat de afstand tussen de overzettrede en oud stootbord aan het zicht ontrokken wordt. In alle overige gevallen zal een klein randje kit nodig zijn.